ساندویچ ساز

BSM-1300W/B

  • 1300 وات
  • داراي گريل
  • پليت(صفحه) جداشونده
  • لولاهاي چرخشی180 درجه
  • داراي مخزن روغن
  • بدنه استيل
  • پليتها با پوشش تفلون با كيفيت بالا