اتو بخار

BSI-3300

  • طراحی زیبا و به روز
  • پرقدرت 2400 وات
  • کف سرامیک دوبل ضدخش
  • گنجایش مخزن آب 400 میلی لیتر
  • قابلیت اتو در حالت های خشک، بخار، بخار پیوسته، بخار ناگهانی قوی، بخار عمودی و پاشش بخار
  • ضد رسوب، ضد چکه و سیستم رسوب زدای خودکار
  • دارای قابلیت ویژه قطع کن خودکار (Auto Shut-Off)

BSI-3100

  • طراحی زیبا و به روز در 2 رنگ مختلف
  • پرقدرت 2400 وات
  • کف سرامیک دوبل ضدخش
  • گنجایش مخزن آب 400 میلی لیتر
  • قابلیت اتو در حالت های خشک، بخار، بخار پیوسته، بخار ناگهانی قوی، بخار عمودی و پاشش بخار
  • ضد رسوب، ضد چکه و سیستم رسوب زدای خودکار
  • دارای قابلیت ویژه قطع کن خودکار (Auto Shut-Off)

BSI-2500

 • قدرت 2400 وات / 350 میلی لیتر
 • کفه سرامیک
 • خشک و بخار / پاشش بخار و اسپری
 • ضد رسوب ، ضد چکه / دارای سیستم رسوب زدای خودکار
 • قطع کن اتوماتیک دمایی
 • نمایشگر سطح آب مخزن

BSI-2700

 •  2400 وات / 280 میلی لیتر
 • کفه سرامیک
 • خشک و بخار / پاشش بخار و اسپری
 • ضد رسوب ، ضد چکه / دارای سیستم رسوب زدای خودکار
 • قطع کن اتوماتیک دمایی
 • نمایشگر سطح آب مخزن

BSI-2900

 •  2400 وات / 360 میلی لیتر
 • کفه سرامیک
 • خشک و بخار / پاشش بخار و اسپری
 • ضد رسوب ، ضد چکه / دارای سیستم رسوب زدای خودکار
 • قطع کن اتوماتیک دمایی
 • نمایشگر سطح آب مخزن